fbpx
« Uncategorized

Online Σεμινάριο: Βιωματική Μάθηση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία: κάνοντας τη γνώση παιχνίδι

Περιληπτικά για το σεμινάριο

«Μόνο ότι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και στο χαρακτήρα σου» John Dewey, Αμερικανός Φιλόσοφος

Η βιωματική μέθοδος και εκπαίδευση έχει ως στόχο να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από εξειδικευμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες που μπορεί να διατηρήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του. Η μάθηση μέσα από το παιχνίδι μπορεί και επιβάλλεται να αποτελέσει το βασικό πυρήνα της μαθησιακής διαδικασίας. Με τη βιωματική μάθηση μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων, ο μαθητής μπαίνει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το παιχνίδι είναι μία πολύ σημαντική δραστηριότητα η οποία επηρεάζει τη γνωστική, φυσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Lifter, Foster- Sanda, Arzamarski, Briesch, & McClure, 2011; Stagnitti, 2004). Παρέχει δυνατότητα ανάπτυξης διαφορετικών δεξιοτήτων όπως το χειρισμό αντικειμένων, τη συζήτηση με τους συνομηλίκους, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, τη χρήση του συμβολικής σκέψης και του συμβολικού παιχνιδιού (Barton & Wolery, 2010).

Μπορεί να ειπωθεί ότι το παιχνίδι είναι το επίκεντρο της υγιούς γνωστικής, κινητικής, γλωσσικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης ενός παιδιού (Ginsburg, 2007). Επομένως, φαίνεται ότι είναι κριτικής σημασίας ο σχεδιασμός μεθόδων και πρακτικών που θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη κάθε παιδιού για παιχνίδι. Η εφαρμογή πρότυπων μεθόδων διδασκαλίας μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά ώστε να «γίνει η μάθηση παιχνίδι».

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να εκπαιδευτούν όλοι οι συμμετέχοντες στην εφαρμογή πρότυπων μεθόδων βιωματικής διδασκαλίας με την εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων ώστε να γίνει πιο εύκολη η διδασκαλία των βασικών μαθημάτων γλώσσας, ιστορίας και μαθηματικών σε παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων δημοτικού.

Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στον ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Οι παιγνιώδεις δραστηριότητες δεν έχουν την ακαμψία ενός συμβατικού δασκαλοκεντρικού μαθήματος που περιορίζεται στην προσπάθεια μετάδοσης γνώσης. Αντί να στοχεύει στην απομνημόνευση πληροφοριών, προτείνει την αναζήτηση νοήματος μέσα από το παιχνίδι που αποτελεί την πιο ελκυστική μέθοδο μάθησης για τα μικρά παιδιά.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη σημασία της βιωματικής μάθησης και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση για το πώς μπορούν να σχεδιάζουν πρότυπα προγράμματα εκπαίδευσης των μικρών μαθητών μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων,. Επίσης, απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, θεατρολόγους κ.α. που συνεργάζονται ή δουλεύουν με μικρά παιδιά και αναζητούν πρακτικούς τρόπους έτσι ώστε να κάνουν τη μάθηση παιχνίδι για όλα τα παιδιά.

 

Τι θα κερδίσω με τη συμμετοχή μου;

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
α. να βρίσκουν τρόπους ώστε να δημιουργούν και να εφαρμόζουν πρότυπα προγράμματα εκμάθησης των σχολικών μαθημάτων της γλώσσας των μαθηματικών και της ιστορίας μέσω δραστηριοτήτων παιχνιδιού.
β. να μπορούν μέσα από κινητικές δραστηριότητες ψυχοκινητικής και θεατρικές τεχνικές όπως παιχνίδι ρόλων, θεατρικό παιχνίδι κλπ να διδάξουν στα παιδιά τις πρώτες βασικές έννοιες μαθηματικών και γλώσσας (πχ έννοιες πρακτικής αντίληψης, πρόσθεση, αφαίρεση, ορθογραφία, απομνημόνευση ιστορικών γεγονότων ή μυθολογίας κα).

Θεματικές ενότητες

DON'T USE IT - a piece of code
Εφαρμογή και ανάλυση τεχνικών βιωματικής εκπαίδευσης

Η βιωματική μάθηση χαρακτηρίζεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης όπου οι μαθητές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Στη βιωματική μάθηση το επίκεντρο είναι ο μαθητής και όχι ο δάσκαλος ή το μάθημα. Σε αντίθεση με τον “παραδοσιακό” τρόπο εκπαίδευσης που σχετίζεται με τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση της ύλης,  στην εναλλακτική αυτή μέθοδο το  μάθημα κρίνεται από το αποτέλεσμα, δηλαδή από τι και πως μαθαίνουν οι μαθητές και όχι από τι θυμούνται. Ανάλυση τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπως παιχνίδια ρόλων, αφήγηση και δραματοποίηση ιστοριών, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική γραφή ώστε να κάνουν τη μάθηση παιχνίδι.

Όταν το παιχνίδι γίνεται πράξεις

Παιγνιώδεις δραστηριότητες για αντίληψη πρακτικών εννοιών, απλών μαθηματικών πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης, σειροθέτησης, αντιστοίχισης. Δημιουργία πρότυπων προγραμμάτων εκμάθησης μαθηματικών δεξιοτήτων μέσα από το παιχνίδι και την κίνηση.

Ζώντας την ιστορία

Από την κατά μέτωπο διδασκαλία στην αφήγηση και δραματοποίηση της  μυθολογίας και της ιστορίας μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, την ανίχνευση σκέψης, αλλά και άλλων θεατρικών τεχνικών. Οι μαθητές εμπλέκονται μέσα από τη βιωματική μάθηση στην ίδια την ιστορία και γίνονται ενεργοί «παίκτες» από παθητικοί ακροατές.

Ποιος είναι ο εισηγητής;

Γιαγκάζογλου Παρασκευή

Γιαγκάζογλου Παρασκευή

Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, ΑΠΘ

H Δρ. Γιαγκάζογλου Παρασκευή είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο Α.Π.Θ. με μάστερ στη «Δημιουργική γραφή στην παιδική λογοτεχνία και στην εκπαίδευση»  του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ. Πριν την εκλογή της ως μέλος ΔΕΠ, από το 1998 έως και το 2004, δίδαξε διάφορα σχετικά με την ειδική και την προσχολική αγωγή μαθήματα  ως επιστημονική συνεργάτης  του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας,  του ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ (με σύμβαση Π.Δ. 407/80) και του ΙΕΚ Θέρμης Θεσσαλονίκης στην Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.  Επίσης, εργάστηκε για 3 χρόνια (2001-2004) ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. Η Γιαγκάζογλου Παρασκευή έχει εκτενή  ερευνητική δραστηριότητα σε ότι αφορά στην ψυχοκινητική ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρών παιδιών και ατόμων με αναπηρία, καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά με και χωρίς αναπηρία. Έχει περισσότερες από 50 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδριών με κοντά στις 1.000 αναφορές στο έργο της, σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων.   Επίσης, είναι συγγραφέας λογοτεχνικών βιβλίων και θεατρικών έργων για παιδιά και έχει παρακολουθήσει διετές πρόγραμμα σπουδών θεατρικού παιχνιδιού.

 

et|icon_phone|

Πληροφορίες

231 231 5181 | 210 220 2677
et|icon_star|

Δίδακτρα: 45 €

(Φοιτητές – άνεργοι: 35 €)
et|countdown_timer_outline|

Ημερομηνία διεξαγωγής

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021
11:00 – 14:00

et|icon_pencil-edit|l

Έγγραφες έως

28 Ιανουαρίου 2021

et|icon_globe|

Διαδικτυακή επιμόρφωση

Μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας
et|icon_cogs|

Τι χρειάζεται;

 • Απλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Δεν απαιτείται κάμερα/μικρόφωνο
 • Κοινό chat για επικοινωνία με εισηγητή και συμμετέχοντες
et|icon_id|

Πιστοποίηση

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚεΔιΒιΜ της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας
et|icon_box-checked|Z

Πρόσθετες παροχές

Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

et|icon_heart|

Με την ευγενική

υποστήριξη
et|icon_chat|

Stay tuned

follow & share
κλείσε θέση τώρα στο σεμινάριο

  ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω των εξής τρόπων
  et|icon_phone|

  Θεσσαλονικη

  231 231 5181
  et|icon_phone|

  ΑΘΗΝΑ

  210 220 2677
  et|icon_mail|

  EMAIL

  info@employ.edu.com
  be informed