fbpx
« Αγορά εργασίας | Αρθρογραφία

Smart tips & infos για την σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος

Smart tips & infos για την σύνταξη του Bιογραφικού Sημειώματος

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί μια συνοπτική αλλά και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, εμπειριών και των ικανοτήτων σας. Είναι ένα διαφημιστικό εργαλείο , το οποίο υπογραμμίζει το εργασιακό σας ιστορικό και δεν αποτελεί ιστορία ζωής.

Στόχος του είναι να τραβήξει την προσοχή του αποδέκτη, να του δημιουργήσει μια θετική εικόνα για το άτομο σας και να τον βοηθήσει στην διαδικασία επιλογής προσωπικού. Για το λόγο αυτό και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Επιτυχημένος λοιπόν τρόπος σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος είναι αυτός που συμβάλλει στη λήψη απόφασης να κληθεί ο υποψήφιος σε μια συνέντευξη επιλογής.

Πριν ξεκινήσει η σύνταξη του βιογραφικού είναι αναγκαίο να γίνει η «αυτοκριτική των ικανοτήτων» του υποψηφίου για τη θέση εργασίας. Πρέπει να αξιολογήσει μόνος τον εαυτό του, τις ικανότητες, τα ταλέντα, και τις προσδοκίες του απ΄ τη θέση που διεκδικεί.

Σε γενικές γραμμές, είναι αναγκαίο να παρουσιάζεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία ή τις πιο πρόσφατες σπουδές. Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση από την πλευρά του αναγνώστη της διαδρομής σας, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενά στις χρονολογίες.

Περιεχόμενα του βιογραφικού σημειώματος:

Η μορφή ενός αποδεκτού βιογραφικού σημειώματος δεν καθορίζεται από απόλυτη τυποποίηση αλλά μάλλον από το έθιμο της παράθεσης των πληροφοριών με ορισμένη σειρά. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες, που κατανέμονται σ΄ ενότητες και δεν έχουν τη μορφή της έκθεσης. Ωστόσο σημαντικό στοιχείο αποτελεί η τήρηση ορισμένων βασικών ενοτήτων, που θα οργανώσουν τις σκέψεις σας Σύμφωνα με τους κυρίαρχους τύπους στο βιογραφικό σημείωμα μπορούν να περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες:

 1. Ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία ταυτότητας)
 1. Στοιχεία επικοινωνίας (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, e-mail, ώρες κατάλληλες για επικοινωνία)
 1. Σπουδές (τίτλοι, έτη απόκτησης, διάρκεια σπουδών, βαθμός πτυχίου, εκπαιδευτικά ιδρύματα). Η σειρά εγγραφής μπορεί να είναι αντίστροφη χρονική ή κατά σημαντικότητα τίτλου. Η ενότητα των σπουδών πρέπει να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όπου απουσιάζει σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρονται μαθήματα ή θέματα σχετικά με το αντικείμενο της επιδιωκόμενης θέσης εργασίας, ακόμα και το αντικείμενο και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας.
 1. Επαγγελματική εμπειρία (χρονικό διάστημα απασχόλησης, θέση, καθήκοντα, εργοδότης, αιτία αποχώρησης). Οι φάσεις της επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να αναφέρονται ομοιόμορφα ξεκινώντας από την πρόσφατη και περιλαμβάνοντας σχετικές ή άσχετες απασχολήσεις ακόμα και για μικρά διαστήματα.
 1. Επιμόρφωση (σεμινάρια, ενημέρωση, εκπαίδευση, συνέδρια, ημερίδες, παρουσιάσεις κ.λ.π.)
 1. Γενικές πληροφορίες (ξένες γλώσσες, γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, άδεια οδήγησης, χρήση μηχανών γραφείου, άλλες δεξιότητες)
 1. Επιστημονικές εργασίες (αν υπάρχουν)
 1. Ερασιτεχνικές ασχολίες και κοινωνική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, χόμπι, συμμετοχή σε συλλόγους – σωματεία, συμμετοχή σε μεγάλες δραστηριότητες, εθελοντική προσφορά)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ :

 • Να είναι ευανάγνωστο, καθαρό, και ενδιαφέρον , αφού είναι γνωστό ότι όσοι ασχολούνται με προσλήψεις δεν αφιερώνουν περισσότερο από μισό έως ένα λεπτό (κατά μέσο όρο), για την εξέταση του βιογραφικού. Άρα, όσο πιο ελκυστικό είναι το βιογραφικό, τόσο καλύτερη εντύπωση θα κάνει στα πρώτα δευτερόλεπτα.
 • Να είναι σύντομο (να μη ξεπερνάει τις 2 σελίδες). Η παράθεση εκτενέστερων στοιχείων αποτελεί ένδειξη ότι δεν μπορείτε να κρίνετε τη διαφορά μεταξύ σημαντικών στοιχείων και αυτών που μπορεί να θεωρηθούν ως μη απαραίτητες πληροφορίες.
 • Πρέπει να είναι πλήρες και περιεκτικό, περιλαμβάνοντας και τις «σημαντικές λεπτομέρειες» που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση ή που δημιουργούν το συγκριτικό σας πλεονέκτημα.
 • Επιλέξτε καλή ποιότητα χαρτιού, σε λευκό ή άλλο απαλό χρώμα (μπεζ, γκρι) και χρησιμοποιείστε μόνο τη μία όψη.
 • Το προτεινόμενο μέγεθος του χαρτιού είναι Α4, γιατί μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε αρχείο, να χρησιμοποιηθεί εύκολα και προσθέτει επαγγελματική αίσθηση.
 • Η σύνταξη του είναι απαραίτητο να γίνει με επαγγελματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική τεχνολογία.
 • Προσοχή στην ορθογραφία και την σύνταξη του κειμένου καθώς και  περιθώρια στις σελίδες, σταθερά διαστήματα, στοίχιση σειρών, ευθυγραμμισμένα τα ισότιμα κείμενα, ενιαία εμφάνιση και ταξινόμηση στοιχείων.
 • Χρησιμοποιείστε συνοπτικές και άμεσες προτάσεις για την περιγραφή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σας εμπειρίας. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πλήρεις προτάσεις.
 • Χρησιμοποιείστε πολλά κενά διαστήματα και μεγάλες εσοχές, που θα διευκολύνουν τον αναγνώστη.
 • Τ΄ όνομα σας πρέπει να ξεχωρίζει μ΄ έντονα γράμματα, να είναι υπογραμμισμένο ή γραμμένο με κεφαλαία γράμματα.
 • Αν ήσαστε ενεργοί σε δραστηριότητες του πανεπιστημίου , αναφέρετε ονόματα συλλόγων και τίτλους, γιατί αποτελούν χρήσιμες ενδείξεις ορισμένων προσωπικών χαρακτηριστικών.
 • Η επαγγελματική εμπειρία σας να συνάδει με την ηλικία σας και ν΄ αποφεύγονται οι υπερβολές.
 • Δώστε περισσότερο χώρο στις πρόσφατες παρά στις προηγούμενες εργασίες σας, αφού οι εργοδότες ενδιαφέρονται περισσότερο γι΄ αυτές.
 • Αν είστε άνδρας, είναι απαραίτητη η αναφορά σας στην ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σας.
 • Αν είστε νεαρής ηλικίας, χωρίς προϋπηρεσία και εμπειρία γύρω από το χώρο στον οποίο επιθυμείτε να εργαστείτε, αναφέρετε και τους στόχους καριέρας που θέσατε για τον εαυτό σας.

TI NA ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ:

 • Μη περιλάβετε ψευδή στοιχεία. Η ειλικρίνεια στις αναφορές για τον εαυτό σας είναι σημαντικός παράγοντας και οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να είναι αποδείξιμες. Η αλήθεια βρίσκει τρόπο να φανερώνεται και αν φανεί ότι είπατε ψέματα θα χάσετε την αξιοπιστία σας, πράγμα που μπορεί ν΄ αποβεί μοιραίο. Μια τέτοια απώλεια δεν μπορεί να διορθωθεί εύκολα, βλάπτει τη φήμη σας και προσθέτει κι ένα επιπλέον βάρος, κάθε φορά που επικοινωνείτε με κάποιον που διάβασε το βιογραφικό σας.
 • Μην εμπλουτίζετε το βιογραφικό σας σημείωμα με καλλιτεχνήματα (περισσότεροι εργοδότες το επιθυμούν παραδοσιακό).
 • Μην αντιγράφετε απλά το βιογραφικό κάποιου άλλου.
 • Μη χρησιμοποιείτε περιττές εκφράσεις. Πολλές λεπτομέρειες προσφέρουν μόνο κόπωση στον αναγνώστη
 • Μην αποστέλλετε διορθωμένες φωτοτυπίες. Πάντα εκτυπώνετε ένα καινούριο βιογραφικό σημείωμα.
 • Μην υπογράφετε το βιογραφικό σημείωμα σας.
 • Μην αφήνετε χρονολογικά κενά.
 • Μη παραθέτετε προσωπικές σας φωτογραφίες, παρά μόνον εφόσον ζητείται από την αγγελία.
 • Μην χρησιμοποιείτε προσωπικές αντωνυμίες (ιδιαίτερα η χρήση του εγώ είναι απαγορευτική).
 • Αποφύγετε τα πολλά σημεία στίξης, εφόσον είναι εφικτό.
 • Μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες λέξεων ή αρχικά, εφόσον δεν είναι καθιερωμένα.
 • Μη ξεχάσετε να γράψετε το τηλέφωνο σας.
 • Αν δεν συντρέχει ειδικός λόγος , μη δίνετε πληροφορίες που αφορούν το λύκειο.
 • Αποφύγετε την εναλλαγή των γραμματοσειρών.
 • Αποφύγετε την αναφορά σε οικονομικές απαιτήσεις, που προσανατολίζουν τον αξιολογητή μας πριν μας αντικρίσει.
 • Μη δώσετε μεγαλύτερη, από όση χρειάζεται, έμφαση στη μόρφωση του, ιδιαίτερα αν έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πέντε έτη. «Πουλάει» περισσότερο η εργασιακή εμπειρία του παρά η ακαδημαϊκή εμπειρία.

 SMART TIPS & INFOS  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Η συνοδευτική επιστολή είναι το μέσο για να εναρμονίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με την υπό διεκδίκηση θέση. Δίνει την ευκαιρία να κάνετε συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του εαυτού και των προσόντων σας που δημιουργούν το συγκριτικό σας πλεονέκτημα για τη θέση αυτή. Αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει τη θέση εργασίας με την υποψηφιότητα σας.

Δεν αναφέρονται πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας αλλά τονίζονται μερικά χαρακτηριστικά ή ικανότητες σας, οι οποίες αποδεικνύουν ότι είστε υποψήφιος με ικανότητες μεγαλύτερες του μέσου όρου που απαιτούνται για τη θέση αυτή. Δεν έχει την αυστηρή δομή του βιογραφικού και παράλληλα σας δίνει τη δυνατότητα να δώσετε μια προσωπική χροιά στην παρουσίαση των προσόντων σας. Η έμφαση που θα δώσετε σε ένα ή δύο χαρακτηριστικά  σας θ΄ αυξήσει τις πιθανότητες να σας θυμάται ο υπεύθυνος της επιχείρησης και να οδηγηθείτε στη συνέντευξη επιλογής.

Η ταχυδρόμηση της συνοδευτικής σας επιστολής μαζί με το βιογραφικό σας είναι αναγκαία, είτε απαντάτε σε μια αγγελία που ζητά απλά την αποστολή βιογραφικού είτε έχει προηγηθεί  τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο προσλήψεων της εταιρείας. Ένα βιογραφικό σημείωμα που δεν συνοδεύεται από μια επιστολή ερμηνεύεται συχνά ως έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένη θέση ή και εταιρεία και μπορεί να εννοηθεί ως υποβολή αδιακρίτως υποψηφιοτήτων για πολλές θέσεις.

Σημαντικό παράγοντα στην τελική  εντύπωση αποτελεί η αναφορά στη συνοδευτική επιστολή σας ότι γνωρίζετε ορισμένα στοιχεία για την επιχείρηση. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά για τη θέση αυτή και ότι δεν στέλνετε αφειδώς βιογραφικά.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

 • Πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική. Η ιδανική έκταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα, αφού τις λεπτομέρειες θα τις αναδείξετε στη συνέντευξη επιλογής.
 • Επιλέξτε καλή ποιότητα χαρτιού, σε λευκό ή άλλο απαλό χρώμα (μπεζ, γκρι) και χρησιμοποιείστε μόνο τη μία όψη.
 • Το προτεινόμενο μέγεθος του χαρτιού είναι Α4, γιατί μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε αρχείο, να χρησιμοποιηθεί εύκολα και προσθέτει επαγγελματική αίσθηση.
 • Πρέπει να έχει την ίδια εμφάνιση με το βιογραφικό χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική τεχνολογία, αφού η επαγγελματική αλληλογραφία δεν είναι χειρόγραφη.
 • Η σύνταξη της πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εσάς, για να έχει προσωπικό τόνο και να συνάδει με τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας σας.
 • Μελετήστε προσεκτικά την περιγραφή της θέσης εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται.
 • Μελετήστε το βιογραφικό σας και συμβουλευτείτε το. Καταγράψτε τα προσόντα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις της θέσης σας.
 • Αν κρίνετε αναγκαίο, περιλάβετε κάποιες πληροφορίες πρόσθετες, οι οποίες δεν αναφέρονται στο βιογραφικό σας.
 • Ν΄ αναφέρετε την αφορμή της υποβολής του βιογραφικού(π.χ. απάντηση σε αγγελία, σύσταση τρίτου προσώπου, συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, προσωπική πρωτοβουλία) και τον σκοπό της υποβολής (π.χ. θέση που στοχεύει).
 • Πρέπει να είναι μοναδική για κάθε εταιρεία. Είναι σημαντικό να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι έχετε γράψει μια πανομοιότυπη συστατική επιστολή για παραπάνω από μια ή δύο εταιρείες.

***ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:

 • Διεύθυνση του αποστολέα και ημερομηνία.
 • Διεύθυνση παραλήπτη.
 • Προσφώνηση.
 • Περιεχόμενο.
 • Τελική παράγραφος.
 • Κατακλείδα, υπογραφή, ονοματεπώνυμο αποστολέα.

Διεύθυνση του αποστολέα και ημερομηνία:

     Η διεύθυνση του αποστολέα βρίσκεται στην υψηλότερη δεξιά γωνία, χωρίς το ονοματεπώνυμο, ακολουθούμενη από ημερομηνία.

Διεύθυνση παραλήπτη:

      Δύο σειρές μετά την ημερομηνία, γράψτε ολόκληρο τ΄ όνομα του παραλήπτη συνοδευόμενο από τη λέξη : «Κύριος» ή «Κυρία». Αν δεν είναι γνωστό, προχωρήστε στην επόμενη γραμμή.

      Στην επόμενη γραμμή γράψτε τον επίσημο τίτλο ή την ιδιότητα του ατόμου και στη συνέχεια, τ΄ όνομα της εταιρείας.

      Ακολουθεί η διεύθυνση της εταιρείας, που καταλαμβάνει δύο γραμμές.

Προσφώνηση:

Δύο γραμμές κάτω  από την διεύθυνση της εταιρείας. Αρχίζει με τις λέξεις : «Αγαπητέ κύριε» ή « Αγαπητή κυρία», ακολουθεί το επίθετο του ατόμου και άνω τελεία αντί για κόμμα.

Περιεχόμενο :

Πρώτη παράγραφος : Αναφορά στο σκοπό αποστολής βιογραφικού . Είναι ανάγκη να φανεί ότι υπάρχει γνώση για την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Δεύτερη παράγραφος : Εξήγηση ακριβής του λόγου που σας καθιστά τον πιο κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση( αναφορά σε προσόντα επιγραμματικά).

Τρίτη παράγραφος : Κατάδειξη του τρόπου με τον οποίο τα προσόντα σας μπορούν να βοηθήσουν. Στην ουσία αποτελεί την απάντηση στο ερώτημα του εργοδότη : «γιατί πρέπει να σε προσλάβω;».

Τέταρτη παράγραφος : Περιγραφή του ενδιαφέροντος σας για τον φορέα και τονισμός διακριτικός της γνώσης σας πάνω στο αντικείμενο με το οποίο καλείστε ν΄ ασχοληθείτε.

Τελική παράγραφος :

Αριθμός τηλεφώνου και πρόσκληση σε συνέντευξη.

Κατακλείδα :

Αρχίζει δύο σειρές μετά το σώμα της επιστολής. Παραθέστε το : « Με εκτίμηση» ή

 « Με τιμή», αφήστε 4 γραμμές και γράψτε ολόκληρο τ΄ όνομα σας. Υπογράψτε στο κενό ανάμεσα στ΄ όνομα και τις λέξεις με μαύρο μελάνι.