fbpx

όροι χρήσης / δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Όροι χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας www.employ.edu.gr, και διαδικτυακού τόπου της ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Σε περίπτωση που διαφωνείτε σε οποιοδήποτε σημείο των όρων, οφείλετε να μην επισκέπτεστε τον ιστότοπο και να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και να εκδηλώνουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου που παρέχεται από τον ιστότοπο -εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων)-συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά του σχεδιασμού, του διακριτικού τίτλου, των σημάτων, φωτογραφιών, βίντεο, εικόνων, γραφικών, λογότυπων, διακριτικών γνωρισμάτων, κειμένων, πληροφοριών, βάσεων δεδομένων, αρχείων, υπηρεσιών, προγραμμάτων, λογισμικού κ.λπ. αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτών και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, διατίθεται δε στους επισκέπτες/χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Συνεπώς απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ή του εκάστοτε δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα φορέων ή εταιρειών, γραφικά, λογότυπα κ.λπ. που ενδεχομένως εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αντιπροσωπεύουν τρίτα μέρη, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων μερών, προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη και η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης –Λειτουργία Ιστότοπου

H ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ παρέχει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο στη βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ή να συνιστά κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό, κανενός είδους παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ή τρίτους και εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη/χρήστη η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. H ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Επίσης, η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Δεν εγγυάται όμως ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς κανενός είδους σφάλμα και  απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιασδήποτε φύσεως ζημία προκληθεί από τις ανωτέρω αιτίες. Η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λπ.).

Η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου της (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά αναφερόμενης της αδυναμίας παροχής/ βλαβών του δικτύου, καιρικών συνθηκών, απεργιών, πανδημίας κ.λπ.).

Η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών της EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία κ.λπ.), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικά με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις κ.λπ.). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την παρούσα δήλωση εχεμύθειας.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο δικτυακός τόπος www.employ.edu.gr δύναται να περιλαμβάνει links («συνδέσμους») ή διαφημιστικά banners προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι παρόντες όροι δεν καλύπτουν επουδενί αυτές τις περιπτώσεις και η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους ή  για το περιεχόμενο και τους όρους που υιοθετούν και εφαρμόζουν οι λόγω ξένοι ιστότοποι και γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις όρους χρήσης των ιστοτόπων αυτών και να απευθύνεστε απευθείας σε εκείνους για θέματα που τους αφορούν, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης που εφαρμόζουν.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ.

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Ο επισκέπτης/χρήστης της EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ.

Επίσης ο επισκέπτης/χρήστης της EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οφειλόμενη σε κακή, αθέμιτη, παράνομη ή κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση, που ασκηθεί οποιουδήποτε είδους αγωγή ή εγερθεί οποιουδήποτε είδους αξίωση κατά της EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, που να απορρέουν από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη/χρήστη, τότε ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση παρέμβασης στη σχετική δικαστική διαδικασία, καθώς και την υποχρέωση αποζημίωσης στην περίπτωση που η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα

Για τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ είναι απαραίτητο να μας παρέχετε τα αληθή και ακριβή προσωπικά στοιχεία σας.

Η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών χωρίς καμία προειδοποίηση ή ενημέρωση, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι αναληθή και ανακριβή.

Η χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι προσωπική και ως εκ τούτου υποχρεούστε να μην αποκαλύπτετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης σας σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού σας ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης σας αποδέχεστε ότι έχετε υποχρέωση να ενημερώσετε άμεσα την EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ότι είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Η συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα προϋποθέτει την ανάγνωση και πλήρη κατανόηση από μέρους σας της γενικής περιγραφής του προγράμματος, του περιεχομένου και του αναλυτικού προγράμματος των θεματικών ενοτήτων καθώς και του τρόπου υλοποίησης και πληρωμής του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή σας στα επιμορφωτικά προγράμματα της EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ θα πρέπει να αποστείλετε στο info@employ.edu.gr μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αποδεικτικό τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
 • Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι – Φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι που δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστέλλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Επιμόρφωσης | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | Επωνυμία | Επάγγελμα | Διεύθυνση | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email info@employ.edu.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του αντίστοιχου προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μόνο εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφόσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε – Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον συμμετέχοντα και το καταβαλλόμενο ποσό θα πρέπει να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου προγράμματος.

Δίδακτρα-Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (τυχόν τραπεζικά έξοδα που θα προκύψουν από την επιστροφή επιβαρύνουν τον αιτούντα) ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η καταβολή μέρους ή του συνόλου των διδάκτρων, η EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των επιμορφούμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της οποίας υλοποιούνται τα επιμορφωτικά προγράμματα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων  ΕΕ 2016/679 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών διαβάστε την Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας.

Τροποποίηση Όρων

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 28/5/2020

Ο σεβασμός στο δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων είναι υψίστης σημασίας για τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τόσο από την ίδια την EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της. Η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα προσώπα και λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια και αξιοπιστία των δεδομένων που επεξεργάζεται.

Στη Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί σας περιγράφουμε με απλό και κατανοητό τρόπο ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο, που περιλαμβάνει τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας και μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως μπορεί να προβεί σε επίσκεψη ή/και χρήση (με ή χωρίς εγγραφή) της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, η οποία συνεπάγεται αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση, και έγκριση εκ μέρους του επισκέπτη ή/και χρήστη για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας και τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο δικτυακός τόπος www.employ.edu.gr δύναται να περιλαμβάνει links («συνδέσμους») ή διαφημιστικά banners προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν καλύπτει επουδενί αυτές τις περιπτώσεις και η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για το περιεχόμενο και τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών ή/και χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι λόγω ξένοι ιστότοποι και γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των ιστοτόπων αυτών και να απευθύνεστε απευθείας σε εκείνους για θέματα που τους αφορούν, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η επιχείρηση με την επωνυμία «Ταουσάνης Χρήστος» και το διακριτικό τίτλο «ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Λ. Καυταντζόγλου 14Α, ΤΚ 54639, τηλ: 2312315181, e-mail: info@employ.edu.gr η οποία στο πλαίσιο της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε νόμιμη και θεμιτή συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της παρέχετε σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων (2016/79).

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και με ποιον τρόπο:

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί μόνο τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε αυτοβούλως στις παρακάτω περιπτώσεις και σας διαβεβαιώνει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής, περιορισμένη και η απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε προκαθορισμένου σκοπού της επεξεργασίας:

-Όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς ή δια φυσικής παρουσίας ή μέσω mail ή συμπληρώνετε την τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας με Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Τηλέφωνο, Κινητό, Email προκειμένου να υποβάλετε τυχόν απορίες, ερωτήματα ή αιτήματα.

-Όταν συμπληρώνετε τις προσωπικές σας πληροφορίες (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό, Σπουδές, Διεύθυνση, Πόλη, Νομός, Ταχυδρομικός Κώδικας) στα τυποποιημένα πεδία που περιλαμβάνονται στις φόρμες συμμετοχής ή φόρμες παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες μας ή να παραγγείλετε κάποιο προϊόν μας. Παράλληλα με τη συμπλήρωση της ανωτέρω φόρμας συμμετοχής/φόρμας παραγγελίας για την παροχή υπηρεσίας/παραγγελία προϊόντος σας παρέχετε η δυνατότητα να συμπληρώσετε το σχετικό  τετραγωνίδιο ώστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε να απεγγραφείτε από την υπηρεσία ενημέρωσης μέσω newsletter με τους τρόπους που αναλύνται κατωτέρω.

– Όταν συμπληρώνετε τις προσωπικές σας πληροφορίες (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό, Σπουδές)   στα υπάρχοντα τυποποιημένα πεδία δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιεί η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ για την υλοποίηση των επιμορφωτικών της προγραμμάτων προκειμένου να εγγραφείτε στα επιμορφωτικά προγράμματα της ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ είτε με κόστος συμμετοχής είτε δωρεάν.

– Όταν συμπληρώνετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στο σχετικό τυποποιημένο πεδίο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερωτικές επιστολές «newsletters» προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

– Όταν συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς που διεξάγει η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά.

Για ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες και οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση και οι ελάχιστες αναγκαίες για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας προς την ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και εν γένει για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους (π.χ. ΑΦΜ για την περίπτωση που αιτείστε την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή φοιτητική ταυτότητα σε περίπτωση που προβλέπεται έκπτωση λόγω ανεργίας ή φοιτητικής ιδιότητας και αιτείστε τη χορήγησή της).

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Έτσι καταγράφονται δεδομένα, όταν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες όπως τα cookies. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies (απαραίτητα, στατιστικά, marketing).  Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεση σας για τα cookies που αφορούν την προώθηση υπηρεσιών, ο υπολογιστής σας ή η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών.  Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε.

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σας ενημερώνει ότι σε περίπτωση συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας προηγείται σαφής και ρητή αποδοχή από την πλευρά του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μας μαζί σας, είναι απαραίτητο να μας παρέχετε τα αληθή και ακριβή προσωπικά στοιχεία σας, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω. Η ακρίβεια των στοιχείων που μας παρέχετε βαραίνει του ίδιους τους χρήστες που τα υποβάλλουν. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την διαγραφή στοιχείων, η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ δεσμεύεται να το εξετάσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και να εκδηλώνουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

Mέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook μέσω της οποίας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω της σχετικής επιλογής αποστολής μηνύματος. Η εκ μέρους σας αποστολή μηνύματος συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε στο Facebook) προκειμένου να ανταποκριθούμε στην επικοινωνία που αιτείστε. Στην περίπτωση που πατήσετε την επιλογή “ LIKE” στην σελίδα μας στο Facebook, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας για να παρακολουθείτε τα νέα και τις διαφημιστικές ενέργειες που πραγματοποιεί η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ μέσω του λογαριασμού της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να βλέπετε αυτές τις ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε να πατήσετε την επιλογή « UNLIKE».

Instagram

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram μέσω της οποίας μπορείτε να μας ακολουθείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω της σχετικής επιλογής αποστολής μηνύματος. Η εκ μέρους σας αποστολή μηνύματος συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε στο Instagram) προκειμένου να ανταποκριθούμε στην επικοινωνία που αιτείστε. Στην περίπτωση που πατήσετε την επιλογή “FOLLOW” στην σελίδα μας στο Instagram, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας για να παρακολουθείτε τα νέα και τις διαφημιστικές ενέργειες που πραγματοποιεί η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ μέσω του λογαριασμού της στο Instagram. Εάν δεν επιθυμείτε να βλέπετε αυτές τις ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε να πατήσετε την επιλογή « UNFOLLOW».

Για ποιο λόγο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

1) Για να ανταποκριθούμε στην επικοινωνία που αιτείστε με τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας.

2) για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που αιτείστε π.χ. με την συμπλήρωση online φόρμας συμμετοχής για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, online παραγγελία προϊόντος κ.λπ. και τη συνακόλουθη εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς,για την απόδειξη των υπηρεσιών μας προς εσάς, για την μετά την παροχή της υπηρεσίας υποστήριξή σας, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων.
3) για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε κατόπιν παροχής της δικής σας συγκατάθεσης προς τούτο.

4) για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
α) Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

β) Για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

γ) Για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας ως υπευθύνου επεξεργασίας.

δ) Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

ε) Για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε εμάς ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

στ) Για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Ασφάλεια και Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε:

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε αυτοβούλως με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητό τους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, μεταβολή, αλλοίωση, διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή.

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ τηρώντας απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύεται να μην αποκαλύψει, διαβιβάσει, δημοσιοποιήσει ή προβεί σε οποιαδήποτε πράξη εκμετάλλευσης των προσωπικών δεδομένων που της παρέχετε σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από αυτούς στους οποίους ενδέχεται να αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της και εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται για την επίτευξη των νόμιμων επαγγελματικών σκοπών της και προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για παροχή των υπηρεσιών της για τα οποία έχει λάβει την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και τρίτους παρόχους υπηρεσιών που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και τα οποία συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο προς τούτο, όπως αυτοί οι σκοποί γνωστοποιούνται με την παρούσα Δήλωση. Ενδεικτικά, οι συνεργάτες που υποστηρίζουν την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση, παροχή email ή οι πάροχοι λογισμικού ή διαδικτυακών σεμιναρίων τους οποίους έχουμε προσεκτικά επιλέξει για την υλοποίηση των διαδικτυακών δράσεών μας είναι επίσης συμμορφωμένοι με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οποιεσδήποτε τυχόν εταιρείες, στις οποίες η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ θα κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητά τους ως εκτελούντων την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια του συγκεκριμένου σκοπού και για λογαριασμό και κατ’ εντολή της και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το προσωπικό που εργάζεται για εμάς και που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχει λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών των χρηστών με την ιστοσελίδα www.employ.edu.gr υποβάλλονται στο εγγυημένα ασφαλές περιβάλλον του stripe.com.

 

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τα παρακάτω:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται στο πλαίσιο της επικοινωνίας σας μαζί μας είτε μέσω mail είτε τηλεφωνικώς είτε με τη συμπλήρωση της τυποποιημένης φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το περιεχόμενο και την φύση του ερωτήματος.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται για σκοπούς ενημέρωσης, πληροφόρησης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Έχετε εκ του νόμου το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε:

 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, να λάβετε αντίγραφο από αυτά και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
 • Να ζητήσετε να διορθωθούν, να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν τυχόν ελλιπή ή ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 • Να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το διάστημα πριν την ανάκλησή της. Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα σε εσάς, καθώς δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν.
  Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστείλετε στη διεύθυνση info@employ.edu.gr

Σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κι επιθυμείτε να την ανακαλέσετε, μπορείτε να το πράξετε ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@employ.edu.gr Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

 

Τροποποίηση της παρούσας δήλωσης

Η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είτε εν όλω είτε εν μέρει, προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας δήλωσης, θα ενημερώνεται η “ημερομηνία ενημέρωσης” στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της δήλωσης προκειμένου να ενημερώνεστε αναφορικά με τον τρόπο που η ΕMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Με την επίσκεψη και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, κατόπιν οποιασδήποτε τροποποίησης, οι επισκέπτες ή/και χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.