fbpx
« Προγράμματα σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.

E-learning: Σχολική Παιδαγωγική

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Ετήσιο Εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σχολική Παιδαγωγική» από 11-1-2021 έως 11-10-2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Πέλα Στραβάκου.

DON'T USE IT - a piece of code
Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στα 485€. Το ποσό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, μία των 165€, που καταβάλλεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και δύο των 160€, που καταβάλλονται στο τέλος του 3ου και του 6ου μήνα αντίστοιχα. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα ακολουθήσει την πολιτική εκπτώσεων του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΠΘ (βλ. https://kedivim.duth.grστο ποσοστό 10% για όλες τις κατηγορίες [τελικό ποσό: 436,50€, σε τρεις δόσεις των 150€, 145€ και 141,50€]. Oι εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να διακρίνουν τους κλάδους της Παιδαγωγικής, να εμβαθύνουν στην κατανόηση των λειτουργιών του σχολείου και σε θέματα όπως ο σύνθετος ρόλος του/της εκπαιδευτικού, η εκπαιδευτική αξιολόγηση, η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η διαχείριση σχολικής τάξης και η διοίκηση σχολικής μονάδας, να γνωρίσουν βασικές θεωρίες μάθησης, να εξοικειωθούν με θεμελιώδεις αρχές της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας, του προγραμματισμού της διδασκαλίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικής διδακτικής και να ενημερωθούν για τη συμβουλευτική και για βασικές τεχνικές και δεξιότητες της συμβουλευτικής.

Επίσης, το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο οι εκπαιδευόμενοι/ες να αναγνωρίζουν τις διάφορες θεωρίες μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης ώστε να χρησιμοποιούν στοιχεία τους στην εκπαιδευτική πράξη, να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους, μορφές και τεχνικές διδασκαλίας, να συντάσσουν ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος, να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους σε διάφορα επίπεδα και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Τέλος, σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με την εκπαιδευτική έρευνα, να παροτρυνθούν στην εφαρμογή νέων και σύγχρονων μεθόδων και μορφών διδασκαλίας και μάθησης, να υποκινηθούν στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία, το παραγόμενο αποτέλεσμα και το μαθησιακό περιβάλλον, να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα στην εκπαίδευση και στην κοινωνία ως στοιχείο πλουραλισμού και εμπλουτισμού και να μην την αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα, και να υιοθετήσουν διαπολιτισμικά ευαίσθητη στάση απέναντι στον πολιτισμικό πλουραλισμό και την ετερότητα στην εκπαίδευση.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 9μήνης διάρκειας, 500 ωρών που αντιστοιχούν σε 17 πιστωτικές μονάδες/ECTS και απαρτίζεται από 9 θεματικές ενότητες-άξονες που εμπεριέχουν επιμέρους διδακτικές εβδομάδες και υποενότητες. Αυτές είναι:

 1. Η Σχολική Παιδαγωγική ως επιστημονικό πεδίο
 2. Το σχολείο ως εκπαιδευτικός θεσμός
 3. Διαχείριση σχολικής τάξης και διοίκηση σχολικής μονάδας
 4. Μεθόδευση της διδασκαλίας
 5. Προγραμματισμός διδασκαλίας – σχέδιο μαθήματος
 6. Διαχείριση της ετερότητας στη σχολική τάξη
 7. Θεωρίες μάθησης
 8. Μεθοδολογία έρευνας στο πλαίσιο της Σχολικής Παιδαγωγικής
 9. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
Μεθοδολογία Υλοποίησης

H εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία κρίνεται ως η καλύτερη δυνατή μεθοδολογία, καθώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει δράσεις όπως εργαστήρια κ.λπ., ενώ και λόγω της ενδεχόμενης γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευομένων θα μπορέσει να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση, αλλά και θα δίνει την ευελιξία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να προσαρμόσουν τη μελέτη του υλικού και την επιμόρφωση στο προσωπικό τους πρόγραμμα. Παράλληλα, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών προκρίνεται και ως ο ασφαλέστερος τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευομένων.

Εκπαιδευτές

Οι διδάσκοντες/ουσες του προγράμματος διαθέτουν επιστημονικό υπόβαθρο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το γνωστικό του αντικείμενο και παράλληλα διδακτική και επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο. Επιπρόσθετα, βρίσκονται σε πολυετή επαφή με τις ομάδες-στόχο που αφορούν το πεδίο της Σχολικής Παιδαγωγικής (μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, αλλά και ανέργους). Το δεδομένο αυτό τούς παρέχει τη δυνατότητα να έχουν εντάξει στη δομή και στη φιλοσοφία του προγράμματος, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, και πρακτικά παραδείγματα και δεδομένα από την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα.

 • Ανδρίτσου Μαρία, ΜΑ, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Καραφύλλης Αθανάσιος, καθηγητής ΔΠΘ
 • Κουγιουρούκη Μαρίνα, επίκουρη καθηγήτρια ΔΠΘ
 • Λόζγκα Ευαγγελία, ΜΑ, υποψ. διδ. ΔΠΘ
 • Σιδοπούλου Γλυκερία, ΜΑ, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Στραβάκου Πέλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΔΠΘ
 • Ταουσάνης Χρήστος, PhD, σύμβουλος σταδιοδρομίας
 • Τριανταφύλλου Ελένη, PhD, φιλόλογος – εκπαιδεύτρια ενηλίκων
 • Φουτσιτζή Αρχοντία, PhD, ΕΔΙΠ ΔΠΘ
 • Χατζηδήμου Κωνσταντίνος, επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ
Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι/ες)
 • 10 Μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
 • 0,5 Μόρια στους Διευθυντές – Υποδιευθυντές

Τέλος, σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ 4183/2020, για την πλήρωση των θέσεων του Συμβούλου Σχολικής Ζωής συνυπολογίζεται η πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα τουλάχιστον 300 ωρών με αντικείμενο την Παιδαγωγική.

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αμαλία Ναλμπάντη, τηλεφωνικά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00-18:00, στο 697-4116628, ή με email στο analmpan@eled.duth.gr.

et|icon_phone|

Πληροφορίες

6974116628
analmpan@eled.duth.gr

et|icon_star|

Δίδακτρα: 485€

et|countdown_timer_outline|

Ημερομηνία διεξαγωγής

11/1/2021-11/10/2021

et|icon_pencil-edit|l

Έγγραφες έως

23 Δεκεμβρίου 2020

et|icon_id|

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 500 ωρών, 9μηνης διάρκειας, με 17 ECTS

et|icon_desktop|

Μορφή

Διαδικτυακά

et|icon_building_alt|

Διοργάνωση

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

et|icon_chat|

Stay tuned

follow & share

ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω των εξής τρόπων
et|icon_phone|

Θεσσαλονικη

231 231 5181

et|icon_phone|

ΑΘΗΝΑ

210 220 2677

et|icon_phone|

ΚΙΝΗΤΟ

6948 720 920

et|icon_mail|

EMAIL

info@employ.edu.com

be informed