fbpx
« Αγορά εργασίας | Εκπαίδευση

Μια αναδυόμενη προοπτική καριέρας για ψυχολόγους

Μια αναδυόμενη προοπτική καριέρας για ψυχολόγους

Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), και προκηρύσσει μεταξύ άλλων και θέσεις Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σ.Δ.Ε.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.      
Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

 • την ομαδική Συμβουλευτική η οποία μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη.
  • τη συνεργασία, ενημέρωση και στήριξη των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.
  • την υποστηρικτική παρέμβαση σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
  • την αναζήτηση, συλλογή, οργάνωση και παροχή πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού ικανού να καλύψει ανάγκες – αιτήματα των εκπαιδευομένων σχετικά με την ψυχολογική και προσωπική τους διευκόλυνση ή ανάπτυξη.
  • την επικοινωνία με άλλους φορείς – υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη και την παραπομπή των εκπαιδευομένων στις κατάλληλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την τελευταία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (07-08-2017), μοριοδοτούνται πέρα από τα τυπικά προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, τα κοινωνικά κριτήρια, και οι επιμορφώσεις με σύνολο μορίων 11. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε όλα τα παρακάτω:

 • υπερβαίνει τα 9 μόρια που δίνει το διδακτορικό (!)
  • ισούται με τα μόρια που δίνει η κατοχή ενός δεύτερου πτυχίου καιενός μεταπτυχιακού στην Ψυχολογία
  • υπερβαίνει τα 10 μόρια το μέγιστο που μπορεί να δώσει η επαγγελματική εμπειρία στα ΣΔΕ ή σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες
  • Οι επιμορφώσεις που μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση,  αφορούν τα εξής αντικείμενα:
 • ΣΔΕ: max 5 μόρια
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων: max 3 μόρια
  • Ψυχολογία: max 3 μόρια

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη πρόσκληση ίσχυσαν για δύο σχολικές χρονιές: 2017-2018 και  2018-2019 οπότε αναμένεται εντός αυτής της χρονιάς να ανακοινωθεί νέα πρόσκληση για τα επόμενα έτη.

Επεξεργασία-Επιμέλεια:  Employ Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας (πηγή/στοιχεία από ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

11 Έλληνες πανεπιστημιακοί στον Πίνακα με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως!

Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί Ελληνικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων στον Πίνακα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως «Highly Cited...

Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου έρχονται…στο σπίτι σας!

Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου έρχονται...στο σπίτι σας! Με τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου να είναι κλειστά εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του...

9 Δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε

9 Δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε Υπάρχουν δεξιότητες που απαιτούν μεγάλη δέσμευση για να τις αποκτήσετε, αλλά θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Τα...

ΙΕΚ: Σημαντικά δεδομένα φοίτησης

Έκθεση της ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής) Μια από τις επιλογές που υπάρχουν μετά το λύκειο , ίσως η λιγότερο προβεβλημένη,  είναι η...

E-learning: Σχολική Παιδαγωγική

Ετήσιο | Ιανουάριος 2021 – Οκτώβριος 2021

Νέος κύκλος Elearning με δωρεάν πρόγραμμα 100 ωρών!

Τα Elearning επιστρέφουν! Στις 7 Δεκεμβρίου ξεκινά ο επόμενος κύκλος των μοριοδοτούμενων Elearning! Κλείσε Θέση Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός...

Σημαντική άνοδος στα ποσοστά των ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Τα Θετικά συμπεράσματα από την ετήσια έκθεση για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης Με αφορμή την δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για την ποιότητα της...

Οι δείκτες ποιότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία

Το ΕΚΤ δημοσίευσε τους βιβλιομετρικούς δείκτες για την περίοδο 2004-2018, με στοιχεία για τις επιδόσεις των Περιφερειών και τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά...

Το ΔΟΑΤΑΠ ανακαλεί την απόφαση για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως

Ανακαλείται η αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ«Με την υπ' αριθμ. 129/2020 γνωμοδότηση (ατομική) του Αντιπροέδρου του Νομικού...

Έρευνα: Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας στην Ευρώπη

Key figures on Europe | 2020  Ποσοστό απασχόλησης (Ηλικίες 20-64 ετών, 2019)Το ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 73,1% το 2019. Το ποσοστό...