fbpx
« Εκπαίδευση

Πόσο περιοριστικό είναι τελικά ένα πτυχίο Κλασικών Σπουδών;

Πόσο περιοριστικό είναι τελικά ένα πτυχίο Κλασικών Σπουδών;

Εάν έχετε σπουδάσει κλασικές σπουδές, τότε το πτυχίο σας θα σας έχει παράσχει πολλές από τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες που οι εργοδότες αναζητούν. Για παράδειγμα, θα έχετε μάθει πώς να συζητάτε και να υποστηρίζετε λογικά διάφορα θέματα, μια δεξιότητα ιδιαίτερα πολύτιμη για επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Δημοσιογραφίας και του Δικαίου.

Ορισμένες από τις δεξιότητες που αποκτούν οι κάτοχοι πτυχίων κλασικών σπουδών περιλαμβάνουν:
• την ικανότητα να μάθουν και να κατανοούν θέματα που εγείρουν προκλήσεις
• την ικανότητα έρευνας, συλλογής και ανάλυσης υλικών, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών
• την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά τους πόρους για να διατυπώσετε επιχειρήματα
• την ικανότητα να διατυπώνετε αυτά τα επιχειρήματα προσεκτικά τόσο σε μορφή γραπτού δοκιμίου όσο και σε αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις
• την ικανότητα να γράφετε και να σκέφτεστε υπό πίεση, να οργανώνετε το δικό σας πρόγραμμα εργασίας και να τηρείτε τις προθεσμίες
• την ικανότητα να εντοπίζετε προβλήματα και τις πιθανές λύσεις τους και τέλος
• διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα να δουλεύετε δημιουργικά και ομαδοσυνεργατικά.

Ορισμένα από επαγγέλματα που δύναται να ακολουθήσει ένας απόφοιτος κλασικών σπουδών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Αρχειοφύλακας
Εάν είστε παθιασμένοι με τη διατήρηση της ιστορίας για το μέλλον, ίσως να θέλετε να εργαστείτε ως αρχειοφύλακας. Ορισμένες από τις ενέργειες που αφορούν τα καθήκοντά σας είναι η αγορά, διαχείριση και διατήρηση ιστορικών εγγράφων για λογαριασμό ατόμων, οργανισμών ή χωρών. Θα διατηρήσετε τις πληροφορίες αυτών των εγγράφων και θα τις καταστήσετε προσιτές στο κοινό σε ψηφιακή μορφή. Ένα σχετικά νέο αντικείμενο σπουδών που σχετίζεται με το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές (Digital Humanities), οι οποίες ενδεικτικά εστιάζουν στη ψηφιακή επιμέλεια, στην έκδοση και τον σχολιασμό πολυτροπικών ή μη κειμένων, στη ψηφιακή επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων (ιστορικών, λογοτεχνικών, εικαστικών, αρχαιολογικών, φιλολογικών) μέσω της χρήσης linked data (διασυνδεδεμένων δεδομένων) με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης και την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών.

Διαχειριστής Πολιτισμικής/Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Μπορείτε επίσης να εξετάσετε μια σταδιοδρομία ως διαχειριστής κληρονομιάς, στην οποία θα είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση και τη διαχείριση των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ιστορικά μνημεία, κτίρια και μουσεία. Τα καθήκοντά σας θα είναι ποικίλα συμπεριλαμβάνοντας τη διαχείριση των προϋπολογισμών, την ανάπτυξη νέων τρόπων προώθησης των μνημείων σε επισκέπτες, τη σύνταξη εκθέσεων, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής για την κοινωνία και τη διαχείριση του προσωπικού. Ως εκ τούτου ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα θα μπορούσε να βελτιώσει τις προοπτικές σας, όπως, επίσης κάποια εθελοντική ενασχόληση ή πρακτική άσκηση σε σχετικούς χώρους κληρονομιάς.

Ταξιδιωτικός Ξεναγός
Εάν έχετε το μικρόβιο των ταξιδιών, τότε οι εξειδικευμένες κλασικές σας γνώσεις είναι ιδανικές για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και να εργαστείτε ως ταξιδιωτικός ξεναγός, ειδικά εάν θα προσληφθείτε από κάποια ταξιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται σε ιστορικές ή πολιτιστικές περιηγήσεις. Για το επάγγελμα του ξεναγού απαιτούνται καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, καθώς θα βρίσκεστε συνεχώς σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, είτε τουρίστες είτε συνεργάτες. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε τις βασικές πρώτες βοήθειες και ορισμένες ξένες γλώσσες. Καθώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός προτείνεται η απόκτηση εμπειρίας κατά τις θερινές περιόδους, ενώ οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία που συνεπάγεται αλληλεπίδραση με το ευρύ κοινό θα είναι επίσης χρήσιμη.

Υπάρχουν επίσης ορισμένα επαγγέλματα που θα μπορούσατε να εξετάσετε στον χώρο των μουσείων:

Επιμελητής Μουσείων
Ως επιμελητής μουσείων, θα διαχειρίζεστε συλλογές αντικειμένων (ή έργων τέχνης, εάν εργάζεστε σε μια γκαλερί) και είστε υπεύθυνοι για την αγορά, τον δανεισμό ή την επιλογή αντικειμένων που θα αξιοποιούνται προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό. Για το συγκεκριμένο επάγγελμα, συνήθως, απαιτείται μεταπτυχιακό δίπλωμα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης ή εθελοντικής εργασίας.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μουσείων
Ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε μουσεία θα επικεντρωθείτε στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των επισκεπτών και στην ενθάρρυνση της μάθησής του, προετοιμάζοντας και εφαρμόζοντας τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ των μουσείων και της κοινωνίας. Επιπλέον, θα εργαστείτε προκειμένου οι συλλογές να είναι διασκεδαστικές, συναρπαστικές και προσιτές για όλους, οργανώνοντας δραστηριότητες όπως παρουσιάσεις, ξεναγήσεις και εργαστήρια. Συνήθως για το επάγγελμα αυτό δεν χρειάζεται, αν και η ύπαρξη οποιουδήποτε σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος θα ενισχύσει τις πιθανότητές σας.

11 Έλληνες πανεπιστημιακοί στον Πίνακα με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως!

Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί Ελληνικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων στον Πίνακα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως «Highly Cited...

Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου έρχονται…στο σπίτι σας!

Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου έρχονται...στο σπίτι σας! Με τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου να είναι κλειστά εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του...

9 Δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε

9 Δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε Υπάρχουν δεξιότητες που απαιτούν μεγάλη δέσμευση για να τις αποκτήσετε, αλλά θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Τα...

ΙΕΚ: Σημαντικά δεδομένα φοίτησης

Έκθεση της ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής) Μια από τις επιλογές που υπάρχουν μετά το λύκειο , ίσως η λιγότερο προβεβλημένη,  είναι η...

E-learning: Σχολική Παιδαγωγική

Ετήσιο | Ιανουάριος 2021 – Οκτώβριος 2021

Νέος κύκλος Elearning με δωρεάν πρόγραμμα 100 ωρών!

Τα Elearning επιστρέφουν! Στις 7 Δεκεμβρίου ξεκινά ο επόμενος κύκλος των μοριοδοτούμενων Elearning! Κλείσε Θέση Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός...

Σημαντική άνοδος στα ποσοστά των ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Τα Θετικά συμπεράσματα από την ετήσια έκθεση για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης Με αφορμή την δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για την ποιότητα της...

Οι δείκτες ποιότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία

Το ΕΚΤ δημοσίευσε τους βιβλιομετρικούς δείκτες για την περίοδο 2004-2018, με στοιχεία για τις επιδόσεις των Περιφερειών και τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά...

Το ΔΟΑΤΑΠ ανακαλεί την απόφαση για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως

Ανακαλείται η αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ«Με την υπ' αριθμ. 129/2020 γνωμοδότηση (ατομική) του Αντιπροέδρου του Νομικού...

Έρευνα: Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας στην Ευρώπη

Key figures on Europe | 2020  Ποσοστό απασχόλησης (Ηλικίες 20-64 ετών, 2019)Το ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 73,1% το 2019. Το ποσοστό...