fbpx
« Εκπαίδευση

Πόσο περιοριστικό είναι τελικά ένα πτυχίο Κλασικών Σπουδών;

Πόσο περιοριστικό είναι τελικά ένα πτυχίο Κλασικών Σπουδών;

Εάν έχετε σπουδάσει κλασικές σπουδές, τότε το πτυχίο σας θα σας έχει παράσχει πολλές από τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες που οι εργοδότες αναζητούν. Για παράδειγμα, θα έχετε μάθει πώς να συζητάτε και να υποστηρίζετε λογικά διάφορα θέματα, μια δεξιότητα ιδιαίτερα πολύτιμη για επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Δημοσιογραφίας και του Δικαίου.

Ορισμένες από τις δεξιότητες που αποκτούν οι κάτοχοι πτυχίων κλασικών σπουδών περιλαμβάνουν:
• την ικανότητα να μάθουν και να κατανοούν θέματα που εγείρουν προκλήσεις
• την ικανότητα έρευνας, συλλογής και ανάλυσης υλικών, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών
• την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά τους πόρους για να διατυπώσετε επιχειρήματα
• την ικανότητα να διατυπώνετε αυτά τα επιχειρήματα προσεκτικά τόσο σε μορφή γραπτού δοκιμίου όσο και σε αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις
• την ικανότητα να γράφετε και να σκέφτεστε υπό πίεση, να οργανώνετε το δικό σας πρόγραμμα εργασίας και να τηρείτε τις προθεσμίες
• την ικανότητα να εντοπίζετε προβλήματα και τις πιθανές λύσεις τους και τέλος
• διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα να δουλεύετε δημιουργικά και ομαδοσυνεργατικά.

Ορισμένα από επαγγέλματα που δύναται να ακολουθήσει ένας απόφοιτος κλασικών σπουδών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Αρχειοφύλακας
Εάν είστε παθιασμένοι με τη διατήρηση της ιστορίας για το μέλλον, ίσως να θέλετε να εργαστείτε ως αρχειοφύλακας. Ορισμένες από τις ενέργειες που αφορούν τα καθήκοντά σας είναι η αγορά, διαχείριση και διατήρηση ιστορικών εγγράφων για λογαριασμό ατόμων, οργανισμών ή χωρών. Θα διατηρήσετε τις πληροφορίες αυτών των εγγράφων και θα τις καταστήσετε προσιτές στο κοινό σε ψηφιακή μορφή. Ένα σχετικά νέο αντικείμενο σπουδών που σχετίζεται με το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές (Digital Humanities), οι οποίες ενδεικτικά εστιάζουν στη ψηφιακή επιμέλεια, στην έκδοση και τον σχολιασμό πολυτροπικών ή μη κειμένων, στη ψηφιακή επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων (ιστορικών, λογοτεχνικών, εικαστικών, αρχαιολογικών, φιλολογικών) μέσω της χρήσης linked data (διασυνδεδεμένων δεδομένων) με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης και την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών.

Διαχειριστής Πολιτισμικής/Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Μπορείτε επίσης να εξετάσετε μια σταδιοδρομία ως διαχειριστής κληρονομιάς, στην οποία θα είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση και τη διαχείριση των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ιστορικά μνημεία, κτίρια και μουσεία. Τα καθήκοντά σας θα είναι ποικίλα συμπεριλαμβάνοντας τη διαχείριση των προϋπολογισμών, την ανάπτυξη νέων τρόπων προώθησης των μνημείων σε επισκέπτες, τη σύνταξη εκθέσεων, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής για την κοινωνία και τη διαχείριση του προσωπικού. Ως εκ τούτου ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα θα μπορούσε να βελτιώσει τις προοπτικές σας, όπως, επίσης κάποια εθελοντική ενασχόληση ή πρακτική άσκηση σε σχετικούς χώρους κληρονομιάς.

Ταξιδιωτικός Ξεναγός
Εάν έχετε το μικρόβιο των ταξιδιών, τότε οι εξειδικευμένες κλασικές σας γνώσεις είναι ιδανικές για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και να εργαστείτε ως ταξιδιωτικός ξεναγός, ειδικά εάν θα προσληφθείτε από κάποια ταξιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται σε ιστορικές ή πολιτιστικές περιηγήσεις. Για το επάγγελμα του ξεναγού απαιτούνται καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, καθώς θα βρίσκεστε συνεχώς σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, είτε τουρίστες είτε συνεργάτες. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε τις βασικές πρώτες βοήθειες και ορισμένες ξένες γλώσσες. Καθώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός προτείνεται η απόκτηση εμπειρίας κατά τις θερινές περιόδους, ενώ οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία που συνεπάγεται αλληλεπίδραση με το ευρύ κοινό θα είναι επίσης χρήσιμη.

Υπάρχουν επίσης ορισμένα επαγγέλματα που θα μπορούσατε να εξετάσετε στον χώρο των μουσείων:

Επιμελητής Μουσείων
Ως επιμελητής μουσείων, θα διαχειρίζεστε συλλογές αντικειμένων (ή έργων τέχνης, εάν εργάζεστε σε μια γκαλερί) και είστε υπεύθυνοι για την αγορά, τον δανεισμό ή την επιλογή αντικειμένων που θα αξιοποιούνται προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό. Για το συγκεκριμένο επάγγελμα, συνήθως, απαιτείται μεταπτυχιακό δίπλωμα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης ή εθελοντικής εργασίας.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μουσείων
Ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε μουσεία θα επικεντρωθείτε στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των επισκεπτών και στην ενθάρρυνση της μάθησής του, προετοιμάζοντας και εφαρμόζοντας τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ των μουσείων και της κοινωνίας. Επιπλέον, θα εργαστείτε προκειμένου οι συλλογές να είναι διασκεδαστικές, συναρπαστικές και προσιτές για όλους, οργανώνοντας δραστηριότητες όπως παρουσιάσεις, ξεναγήσεις και εργαστήρια. Συνήθως για το επάγγελμα αυτό δεν χρειάζεται, αν και η ύπαρξη οποιουδήποτε σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος θα ενισχύσει τις πιθανότητές σας.

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας ΕΠΑ.Λ. Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής...

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων τον Ιανουάριο!

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων τον Ιανουάριο! Η ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού...

Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού όταν εργάζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού όταν εργάζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες Ο απώτερος στόχος του συμβούλου που εργάζεται με άτομα με...

Πώς να αναγνωρίσουμε το Σχολικό Εκφοβισμό

Πώς να αναγνωρίσουμε το Σχολικό Εκφοβισμό Εκφοβισμός είναι όταν κάποιος εκφοβίζει ή προκαλεί βλάβη σε άλλο πρόσωπο με συγκεκριμένο σκοπό. Τα θύματα του...

Διορισμοί 1.209 αποφοίτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Διορισμοί με σειρά προτεραιότητας 1.209 αποφοίτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας Το...

Πόσο κοστίζει το φοιτητικό ενοίκιο σε όλες τις πόλεις

Πόσο κοστίζει το φοιτικό ενοίκιο; Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα έχει υλοποιήσει το γνωστό site spitogatos.gr αναφορικά με τα φοιτητικά ενοίκια που αναδεικνύει...

Μη χάσετε την κορυφαία Online Έκθεση μεταπτυχιακών στην Ελλάδα!

Βρείτε το δικό σας μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερικό από την άνεση του σπιτιού σας!5 Οκτωβρίου | Ελλάδα | Online   Μη χάσετε την κορυφαία Online Έκθεση...

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν σε Δημόσια ΙΕΚ

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν σε Δημόσια ΙΕΚ Με πρόσφατη κυβερνητική απόφαση δημιουργείται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία...

Τι αλλάζει για εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και συμβούλους που θέλουν να εργαστούν στα ΣΔΕ

Τι αλλάζει για εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και συμβούλους που θέλουν να εργαστούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει ο...