fbpx
« Εκπαίδευση

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα: δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και επιστημόνων από πολλά επιστημονικά πεδία. Ένας από τους πρώτους πιο κοινά αποδεκτούς ορισμούς που στοιχεία του έχουν ενσωματωθεί σε όλους τους μεταγενέστερους, είναι αυτός που διατυπώθηκε από την Bateman (1965). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό: «παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι εκείνα που παρουσιάζουν μια παιδαγωγικά σημαντική διακύμανση ανάμεσα στο νοητικό τους δυναμικό και στο πραγματικό επίπεδο επίδοσης, η οποία συνδέεται με βασικές διαταραχές στη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οφείλονται, όχι όμως απαραίτητα, σε εμφανή δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Δεν μπορούν να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή πολιτισμική αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή αισθητηριακές βλάβες».

Οι κατηγορίες των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στη Γλώσσα είναι η Διαταραχή Ανάγνωσης (Δυσλεξία) και η Διαταραχή Γραπτής Έκφρασης (Δυσγραφία – Δυσορθογραφία). Η αιτιολογία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών αποδίδεται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και στη Γνωστική Ψυχολογία αποδίδεται μέσω της δυσλειτουργίας στο Δραστικό Σύστημα Επεξεργασίας Πληροφοριών. Οι πρώιμες ενδείξεις έχουν μεγάλη αξία στην πρόγνωση κάθε διαταραχής και η καταγραφή της συμπτωματολογίας αποτελεί τον άξονα παρέμβασης.

Τα διαγνωστικά κριτήρια είναι συγκεκριμένα και βοηθούν στη διαφοροδιάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών. Συγκεκριμένα θεωρητικά μοντέλα, καθώς και τεχνικές που βασίζονται σε αντίστοιχες προσεγγίσεις συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων και στην απόκτηση από τον μαθητή στρατηγικών, που διευκολύνουν τη γνώση και διαμορφώνουν ένα μαθησιακό ύφος, που βοηθά στη σχολική αποδοτικότητα. Οι παράγοντες που θεωρούνται απαραίτητοι σε κάθε μαθησιακή διαδικασία είναι: α) οι βασικές δεξιότητες κυρίως γνωστικές που έχουν σχέση με την επεξεργασία των πληροφοριών, β) οι γνώσεις και τα εννοιολογικά συστήματα, γ) οι μεταγνωστικές δεξιότητες, και δ) η παρώθηση, τα κίνητρα.

Σύνταξη: Φουστάνα Αγγελική, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών

11 Έλληνες πανεπιστημιακοί στον Πίνακα με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως!

Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί Ελληνικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων στον Πίνακα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως «Highly Cited...

Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου έρχονται…στο σπίτι σας!

Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου έρχονται...στο σπίτι σας! Με τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου να είναι κλειστά εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του...

9 Δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε

9 Δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε Υπάρχουν δεξιότητες που απαιτούν μεγάλη δέσμευση για να τις αποκτήσετε, αλλά θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Τα...

ΙΕΚ: Σημαντικά δεδομένα φοίτησης

Έκθεση της ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής) Μια από τις επιλογές που υπάρχουν μετά το λύκειο , ίσως η λιγότερο προβεβλημένη,  είναι η...

E-learning: Σχολική Παιδαγωγική

Ετήσιο | Ιανουάριος 2021 – Οκτώβριος 2021

Νέος κύκλος Elearning με δωρεάν πρόγραμμα 100 ωρών!

Τα Elearning επιστρέφουν! Στις 7 Δεκεμβρίου ξεκινά ο επόμενος κύκλος των μοριοδοτούμενων Elearning! Κλείσε Θέση Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός...

Σημαντική άνοδος στα ποσοστά των ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Τα Θετικά συμπεράσματα από την ετήσια έκθεση για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης Με αφορμή την δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για την ποιότητα της...

Οι δείκτες ποιότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία

Το ΕΚΤ δημοσίευσε τους βιβλιομετρικούς δείκτες για την περίοδο 2004-2018, με στοιχεία για τις επιδόσεις των Περιφερειών και τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά...

Το ΔΟΑΤΑΠ ανακαλεί την απόφαση για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως

Ανακαλείται η αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ«Με την υπ' αριθμ. 129/2020 γνωμοδότηση (ατομική) του Αντιπροέδρου του Νομικού...

Έρευνα: Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας στην Ευρώπη

Key figures on Europe | 2020  Ποσοστό απασχόλησης (Ηλικίες 20-64 ετών, 2019)Το ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 73,1% το 2019. Το ποσοστό...