fbpx
« Εκπαίδευση

Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού όταν εργάζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού όταν εργάζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο ρόλος του συμβούλου στα παραπάνω στάδια μπορεί να είναι εκπαιδευτικός και εξελικτικός, θεραπευτικός ή αποκατάστασης και προληπτικός. Ο σύμβουλος για να μπορέσει να βοηθήσει το άτομο πρέπει να ακολουθήσει ένα μοντέλο συστημικής παρέμβασης. Πρέπει δηλαδή να εργαστεί όχι μόνο με το ίδιο το άτομο μεμονωμένα, αλλά και με τα άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντος του (οικογένεια, σχολείο, φίλοι), ώστε να είναι σε θέση να το αποδεχτούν και να το βοηθήσουν όταν χρειαστεί. Ο σύμβουλος βρίσκεται σε θέση κλειδί για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

Ιδιαίτερα σημαντικός γαι τη συμβουλευτική διαδικασία είναι ο ρόλος της οικογένειας, η οποία πολλές φορές χρειάζεται και εκείνη κάποιας μορφής συμβουλευτική, κατά τη διάρκεια όλων τν αναπτυξιακών σταδίων του παιδιού και ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο μετά τη γέννησή του ή μετά την ανακάλυψη της ιδιαιτερότητάς του. Ας μην ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα από τον αριθμό των ειδικών που θα εργαστούν με το παιδί, ο παράγοντας που θα έχει πιο έντονη, διαρκή και σημαντική επίδραση πάνω του είναι η οικογένεια. Αν καταφέρει να ξεπεράσει το πρώτο σοκ από την αποκάλυψη και να αναπτύξει θετικά συναισθήματα για το παιδί και την ιδιαιτερότητά του , θα αναδειχτεί σε σημαντικότατο βοηθό του συμβούλου, αλλά και του ίδιου του παιδιού στην εξελικτική του πορεία.

Πηγή: Βοήθημα για τους Συμβούλους ΣΕΠ στα πλαίσια της Δράσης 3: ” Η επαγγελματική συμβουλευτική των ατόμων με ειδικές ανάγκες” του Έργου “Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων ΣΕΠ σε επίπεδο σχολικής μονάδας και Κέντρου ΣΕΠ για άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Άτομα Κοινωνικώς Αποκλεισμένα”

Σημαντική άνοδος στα ποσοστά των ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Τα Θετικά συμπεράσματα από την ετήσια έκθεση για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης Με αφορμή την δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για την ποιότητα της...

Οι δείκτες ποιότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία

Το ΕΚΤ δημοσίευσε τους βιβλιομετρικούς δείκτες για την περίοδο 2004-2018, με στοιχεία για τις επιδόσεις των Περιφερειών και τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά...

Το ΔΟΑΤΑΠ ανακαλεί την απόφαση για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως

Ανακαλείται η αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ«Με την υπ' αριθμ. 129/2020 γνωμοδότηση (ατομική) του Αντιπροέδρου του Νομικού...

Έρευνα: Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας στην Ευρώπη

Key figures on Europe | 2020  Ποσοστό απασχόλησης (Ηλικίες 20-64 ετών, 2019)Το ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 73,1% το 2019. Το ποσοστό...

Οδηγίες για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων

Παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του...

Πόσες ώρες την εβδομάδα εργάζονται οι Εκπαιδευτικοί σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος

Ενημέρωση για το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:1. Στο άρθρο 2 της με αριθμό 131451/ΓΔ4/30-09-2020 κοινής...

Όλες οι δυσκολίες στα μαθηματικά δεν αποτελούν Δυσαριθμησία!

Όλες οι δυσκολίες στα μαθηματικά δεν αποτελούν Δυσαριθμησία Μέσα στον γενικό μαθητικό πληθυσμό υπάρχει μια ομάδα παιδιών που δεν αποκτούν τις μαθηματικές...

Δέκα μεταπτυχιακά για την αυριανή αγορά εργασίας

Δέκα μεταπτυχιακά για την αυριανή αγορά εργασίας Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα Ελληνικών Α.Ε.Ι. τα οποία παρέχουν στους αποφοίτους...

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα τμήματα Ένταξης

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα τμήματα Ένταξης Σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης ισχύουν τα εξής: Φοίτηση μαθητών με αναπηρία και ειδικές...

Πώς η Επιστήμη των Δεδομένων θα «ξεκλειδώσει» θέσεις εργασίας!

Πώς η Επιστήμη των Δεδομένων θα «ξεκλειδώσει» θέσεις εργασίας Η Επιστήμη των Δεδομένων είναι μια επαναστατική τεχνολογία για την οποία, πλέον, μιλάνε όλοι. Ενώ...