fbpx
« Προγράμματα σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.

E-learning: Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Ετήσιο Εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας» από 21-9-2020 έως 21-6-2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ. κ. Θεόδωρο Κουτρούκη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κάτοχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κατά προτίμηση των κλάδων Οικονομίας – Διοίκησης, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Κοινωνικών Επιστημών και συναφών σχολών).

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση: Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 500 ωρών, 9μηνης διάρκειας, με 17 ECTS. Τέλος, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, με προϋπόθεση την ανελλιπή παρακολούθηση.

DON'T USE IT - a piece of code
Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 600 €. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 300 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Ωστόσο, παρέχεται έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευομένων:

 1. Άνεργοι, κάτοχοι κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.
 2. ΑΜΕΑ.
 3. Μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
 4. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
 5. Ενεργοί φοιτητές άλλων ΑΕΙ (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί).

(Επισημαίνεται ότι οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά).

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & στη διά βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας, προκειμένου ο λειτουργός της συμβουλευτικής να βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επικύρωση των απαιτούμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα του επαγγέλματος του συμβούλου με στόχο να καλύψει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και να ενισχύσει τις ικανότητες για τον εκπαιδευόμενο που επιθυμεί να κατακτήσει το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος και να εκτελεί τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 9μήνης διάρκειας, 500 ωρών και απαρτίζεται από 9 θεματικές ενότητες-άξονες που εμπεριέχουν επιμέρους διδακτικές εβδομάδες και υποενότητες. Τα προσφερόμενα μαθήματα και πεδία που εμπεριέχονται στην κάθε ενότητα έχουν ως στόχο να μεταφέρουν διεπιστημονικές γνώσεις από τα πεδία της οικονομίας, της ψυχοπαιδαγωγικής και της συμβουλευτικής στους συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεκινώντας από εισαγωγικές έννοιες της επαγγελματικής συμβουλευτικής, θα εντρυφήσουν σε βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, θα γνωρίσουν το πλαίσιο και τη μεθοδολογία αλλά και θα κατανοήσουν και πληροφοριακά δεδομένα που θα τους βοηθήσουν, πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο, να είναι σε θέση να συνδράμουν επαρκώς στη στοχοθεσία των ωφελουμένων είτε αυτοί είναι μαθητές είτε άνεργοι ενήλικες κ.λ.π.

Αυτό συνεπάγεται πως με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση τις θεωρίες της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου και να βοηθήσει τον ωφελούμενο να αποφασίσει το είδος του επαγγέλματος που μπορεί να ασκήσει με βάση το επαγγελματικό του προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα, σε κάθε σπουδαστή θα χορηγείται το ψυχομετρικό εργαλείο – κλίσεων και ενδιαφερόντων Career Gate Test K17, προκειμένου και να καταγραφεί το προσωπικό προφίλ τους αλλά και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα εργαλεία αυτά με πρακτική χρήση ενός εργαλείου, το οποίο εδώ και πολλά έτη έχει χορηγηθείς σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 9 θεματικές ενότητες, και ειδικότερα:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
 • ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 • ΜΟΡΦΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
 • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

H εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία κρίνεται ως η καλύτερη δυνατή μεθοδολογία καθώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κάποια εργαστήρια κ.λπ. και λόγω της ενδεχόμενης γεωγραφικής διασποράς των ενδιαφερομένων, θα μπορέσει να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση αλλά και θα δίνει την ευελιξία στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τη μελέτη του υλικού και την επιμόρφωση στα ατομικά τους προγράμματα. Εξάλλου και στα ιδρύματα της αλλοδαπής, το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρεται κατά κόρον εξ αποστάσεως.

Εκπαιδευτές

Οι διδάσκοντες του προγράμματος, διαθέτουν άμεσα συνδεόμενο επιστημονικό υπόβαθρο με το γνωστικό αντικείμενο και παράλληλα πλούσια διδακτική και πρακτική εμπειρία του κλάδου. Επιπρόσθετα είναι πολύ σημαντικό πως είναι σε πολυετή επαφή με τις ομάδες στόχους που σχετίζονται με την επαγγελματική συμβουλευτική και περιλαμβάνει μαθητές, φοιτητές αλλά και ανέργους.

Το δεδομένο αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, να έχουν εντάξει στη δομή και στη φιλοσοφία του προγράμματος και πρακτικά παραδείγματα και δεδομένα. Η συνολική προσέγγιση του προγράμματός γίνεται από την οπτική γωνία της οικονομικής της εργασίας και της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα διδάσκουν:

ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ph.D., Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ

ΤΣΑΡΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, Ph.D., Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΔΠΘ

ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ph.D., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Ενδεικτικά οι συμμετέχοντες του προγράμματος μπορούν να λάβουν:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 10 Μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

 1. Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 2. Συναφών επιχειρήσεων και σε δομές που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με προγράμματα Voucher (για ανέργους)
 3. Σχολών Γονέων και ΚεΔιΒιΜ Δήμων (ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας).
et|icon_phone|

Πληροφορίες

231 231 5181 | 210 220 2677

et|icon_star|

Δίδακτρα: 600 €

et|countdown_timer_outline|

Ημερομηνία διεξαγωγής

21/9/202021/6/2021

et|icon_pencil-edit|l

Έγγραφες έως

04 Σεπτεμβρίου 2020

et|icon_id|

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 500 ωρών, 9μηνης διάρκειας, με 17 ECTS

et|icon_desktop|

Μορφή

Διαδικτυακά

et|icon_building_alt|

Διοργάνωση

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

et|icon_chat|

Stay tuned

follow & share

ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω των εξής τρόπων
et|icon_phone|

Θεσσαλονικη

231 231 5181

et|icon_phone|

ΑΘΗΝΑ

210 220 2677

et|icon_phone|

ΚΙΝΗΤΟ

6948 720 920

et|icon_mail|

EMAIL

info@employ.edu.com

be informed