fbpx
« Διαδικτυακές Επιμορφώσεις | Νέα

Online Σεμινάριο: Διερευνητική προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία

Περιληπτικά για το σεμινάριο “Διερευνητική προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία: Μεθοδολογία, και Εφαρμογές στη Σύγχρονη Εκπαίδευση”

Όλες οι σύγχρονες παιδαγωγικές έρευνες, θεωρίες και μέθοδοι, συμφωνούν στο ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται να διδάσκουμε σήμερα στους μαθητές μας είναι: η επικοινωνία, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η κριτική ικανότητα. Ένας από τους βασικότερους τρόπους που μπορούμε να καλλιεργήσουμε όλα τα παραπάνω στους μαθητές μας, είναι ακολουθώντας το μοντέλο της διερευνητικής μάθησης.

Τα παιδιά έχουν έμφυτα τα στοιχεία της περιέργειας, της δημιουργικότητας, της φαντασίας και ταυτόχρονα είναι όλα μοναδικά και διαφορετικά. Και αυτό εντοπίζεται στα ενδιαφέροντα, στα ταλέντα, στον χαρακτήρα τους αλλά και στον τρόπο που μαθαίνουν. Έτσι, κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι το να παρέχουμε στα παιδιά τις κατάλληλες συνθήκες στο μαθησιακό τους περιβάλλον, έτσι ώστε να «ξυπνήσουμε» αυτά τα στοιχεία, να τα καλλιεργήσουμε και να τα εξελίξουμε.

Η διερευνητική μάθηση βασίζεται στη διαρκή έρευνα των μαθητών, που έτσι αποκτούν ενδιαφέρον, κίνητρο, αλλά και ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, οι ευκαιρίες και το κατάλληλο κλίμα για μάθηση, η οποία δεν είναι βαρετή και ανούσια για τα παιδιά και δεν είναι αποκομμένη από τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Επιπλέον, η διερευνητική μάθηση είναι δομημένη έτσι ώστε να «δίνει χώρο» στους μαθητές, οι οποίοι αποκτούν άποψη, ευθύνες, ρόλους και συμμετέχουν στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη μάθησή τους. Κατακτούν γνώσεις, έννοιες και δεξιότητες που είναι συνδεδεμένες με την πραγματική ζωή και μπορούν να δράσουν και να τις εφαρμόσουν. Τέλος, μαθαίνουν να εργάζονται σωστά, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, «να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» αποκτώντας μεταγνωστική σκέψη, αλλά και να αναστοχάζονται σε όλα τα στάδια της μάθησής τους.

Σκοπός

Στόχος της επιμόρφωσης είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί μεθόδους, τρόπους και εργαλεία για να μπορούν να εφαρμόσουν και να υποστηρίξουν τη διερευνητική μάθηση στην τάξη τους. Να μπορούμε δηλαδή, ως εκπαιδευτικοί:

• Να δημιουργούμε, να οργανώνουμε και να πραγματοποιούμε διερευνητικές ενότητες από την αρχή μέχρι το τέλος, χρησιμοποιώντας τον «κύκλο της διερευνητικής μάθησης».
• Να ενθαρρύνουμε, να ενισχύουμε και να αξιοποιούμε τις ερωτήσεις και τη φυσική περιέργεια των μαθητών.
• Να οργανώνουμε βιωματικές δραστηριότητες.
• Να χρησιμοποιούμε την προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών.
• Να μπορούμε να καθοδηγήσουμε τα παιδιά να δουλεύουν σωστά ομαδοσυνεργατικά.
• Να παρατηρούμε και να καταγράφουμε συνεχώς την πρόοδο της μαθησιακής διαδικασίας, προσαρμόζοντας έτσι τις μαθησιακές εμπειρίες
• Να αξιολογούμε τη μάθηση των παιδιών με πολλαπλά εργαλεία και μεθόδους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, όλων των ειδικοτήτων, που θέλουν να γνωρίσουν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μοντέλο και, συνεπώς, να εξελίξουν τις γνώσεις και να εμπλουτίσουν τις διδακτικές πρακτικές, και στρατηγικές τους. Το σεμινάριο καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουν ήδη τη διερευνητική μάθηση ή όχι, αφού περιλαμβάνει και το θεωρητικό κομμάτι, δηλαδή τις βασικές παιδαγωγικές αρχές, τα οφέλη της διερευνητικής μάθησης και τις βασικές εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά και την εφαρμογή της στην πράξη, με πραγματικά παραδείγματα και χρήσιμες, άμεσα εφαρμόσιμες τεχνικές.

 

Τι θα κερδίσω με τη συμμετοχή μου;

Tα οφέλη για τους μαθητές μας θα είναι πολλά και σημαντικά! Οι μαθητές που δουλεύουν διερευνητικά:

• Διατηρούν τη φυσική τους περιέργεια, έχουν κίνητρο και ενθουσιασμό.
• Μαθαίνουν ατομικά αλλά και ομαδοσυνεργατικά.
• Θέτουν και ερευνούν ανοιχτά ερωτήματα.
• Χρησιμοποιούν τη σχολική κοινότητα ως πηγή.
• Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και αναστοχάζονται σχετικά με τη μάθησή τους.
• Συλλέγουν κι επεξεργάζονται δεδομένα από τις έρευνές τους.
• Σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά.
• Αναπτύσσουν διερευνητικές δεξιότητες.
• Αναπαριστούν και παρουσιάζουν την γνώση που έχουν κατακτήσει.
• Αναζητούν νέες προοπτικές.
• Αναλαμβάνουν δράση.
• Διατηρούν αγάπη για διά βίου μάθηση.

Θεματικές ενότητες

DON'T USE IT - a piece of code
Θεωρητικό υπόβαθρο

Τι είναι η διερευνητική μάθηση;

 • Βασικές αρχές και οφέλη
 • Ο «κύκλος» της διερευνητικής μάθησης
Από τη θεωρία στην πράξη

Σχεδιασμός

 • Οργάνωση και σχεδιασμός των διερευνητικών ενοτήτων και των σταδίων διερεύνησης.

 Εφαρμογή

 • Τα στάδια διερεύνησης στην τάξη
 • Τεχνικές, πρακτικές, στρατηγικές και πρωτόκολλα διδασκαλίας

 Αξιολόγηση

 • Είδη αξιολόγησης
 • Εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης
 • Καταγραφή και παρουσίαση αξιολόγησης
 • Ανατροφοδότηση – Αναστοχασμός
 • Αξιολόγηση μαθητών
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου και εκπαιδευτικής διαδικασίας
Παράδειγμα

Παράδειγμα μίας ολοκληρωμένης διερευνητικής ενότητας

 • Παρουσίαση και επεξήγηση παραδείγματος
 • Συζήτηση – Ερωτήσεις
 • Αναστοχασμός συμμετεχόντων

Ποιος είναι ο εισηγητής;

Στέλιος Στυλιανίδης

Στέλιος Στυλιανίδης

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας (Δάσκαλος Δημοτικού), Συντονιστής παιδαγωγικού προγράμματος

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, στην οποία και εργάζομαι τα τελευταία 10 χρόνια, ως δάσκαλος Δημοτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, τα 5 τελευταία χρόνια, είμαι ο συντονιστής του παιδαγωγικού προγράμματος στο σχολείο μου, το οποίο ακολουθεί και εφαρμόζει το διερευνητικό και διαθεματικό διεθνές πρόγραμμα “International Baccalaureate” (IB). Μόνιμη επιδίωξη και στόχος μου είναι να εξελίσσω συνεχώς τις γνώσεις, τις τεχνικές και τις μεθόδους μου ως εκπαιδευτικός. Παράλληλα, ως συντονιστής, συνεργάζομαι καθημερινά με εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων του Δημοτικού και όλων των ειδικοτήτων, για θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού ενοτήτων, όπως επίσης και για θέματα τεχνικών και στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης. Έχοντας ως παιδαγωγική προτεραιότητα και προσωπικό στοιχείο παιδαγωγικού ενδιαφέροντος τη διερευνητική μάθηση, παρακολουθώ εδώ και μία δεκαετία σχετικά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Βαθιά μου πεποίθηση, από την προσωπική μου εμπειρία στην εκπαίδευση, είναι ότι η αγάπη του δασκάλου για τα παιδιά και το έργο του, η δια βίου μάθηση και η γνωριμία με δοκιμασμένα και επιτυχημένα παιδαγωγικά μοντέλα και εργαλεία, όπως και η τόλμη του να τα εφαρμόσουμε στην τάξη μας, φέρνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι, τα παιδιά, αλλά και οι γονείς βλέπουν το σχολείο. Αλλαγές που προσφέρουν νέες οπτικές στην εκπαίδευση, νέο «δέσιμο» της σχολικής κοινότητας και, πάνω απ’ όλα, νέα κίνητρα στα παιδιά, τα οποία εκτιμούν τις μαθησιακές τους εμπειρίες, συμμετέχουν ενεργά και, ως εκ τούτου, μαθαίνουν πραγματικά!

Πες μου και θα το ξεχάσω.
Δείξε μου και θα το θυμάμαι.
Κάνε με να το ζήσω και θα το καταλάβω…
Κομφούκιος

et|icon_phone|

Πληροφορίες

231 231 5181 | 210 220 2677
et|icon_star|

Δίδακτρα: 45 €

(Φοιτητές – άνεργοι: 35 €)
et|countdown_timer_outline|

Ημερομηνία διεξαγωγής

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
11:00 – 14:00

et|icon_pencil-edit|l

Έγγραφες έως

25 Φεβρουαρίου 2021

et|icon_globe|

Διαδικτυακή επιμόρφωση

Μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας
et|icon_cogs|

Τι χρειάζεται;

 • Απλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Δεν απαιτείται κάμερα/μικρόφωνο
 • Κοινό chat για επικοινωνία με εισηγητή και συμμετέχοντες
et|icon_id|

Πιστοποίηση

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚεΔιΒιΜ της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας
et|icon_box-checked|Z

Πρόσθετες παροχές

Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

et|icon_heart|

Με την ευγενική

υποστήριξη
et|icon_chat|

Stay tuned

follow & share
κλείσε θέση τώρα στο σεμινάριο

  ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω των εξής τρόπων
  et|icon_phone|

  Θεσσαλονικη

  231 231 5181
  et|icon_phone|

  ΑΘΗΝΑ

  210 220 2677
  et|icon_mail|

  EMAIL

  info@employ.edu.com
  be informed