fbpx
« Προγράμματα σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.

Δημιουργική Γραφή: θεωρητική σκέψη και πρακτική εφαρμογή

Το ΚεΔιΒιΜ της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα “Δημιουργική Γραφή: θεωρητική σκευή και πρακτική εφαρμογής”, διάρκειας 400 ωρών με λήξη στις 08/08/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

DON'T USE IT - a piece of code
Περιγραφή Προγράμματος

…«Μια πέτρα που ρίχνεις στη λίμνη προκαλεί ομόκεντρους κύκλους, οι οποίοι συνεχώς μεγαλώνουν στην επιφάνειά της, εμπλέκοντας στην κίνησή τους το νούφαρο, την καλαμιά, τη χάρτινη βαρκούλα και το φελλό του Ψαρρά.[…]».

Τζ. Ροντάρι, Η Γραμματική της Φαντασίας

Η Δημιουργική Γραφή είναι μια αφορμή, είναι η πέτρα στη λίμνη, που προκαλεί μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων έμπνευσης και δημιουργίας. Η έμπνευση δεν διδάσκεται. Εγείρεται και αφορμάται. Και βέβαια, πετυχημένοι συγγραφείς είναι αυτοί που διαβάζουν πολύ, αποκωδικοποιούν τη γραφή των άλλων και εμπλουτίζουν συνεχώς τα πνευματικά τους χαρτοφυλάκια με αναγνωστικές εμπειρίες.

Ο Ακούρο Ισιγκούρο δεν πήρε το νόμπελ λογοτεχνίας, επειδή φοίτησε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του East Anglia· ήταν ήδη γνωστός συγγραφέας και πριν από τη φοίτησή του εκεί. Είναι σίγουρο, ωστόσο, ότι το εμπνευσμένο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου East Anglia, που από το 1962 είχε επενδύσει στο «πνεύμα της μη συμμόρφωσης και της ανοιχτής σκέψης», στην έμπρακτη ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, της ομαδικής εργασίας και της διαλογικής μάθησης, συνέβαλε στη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών συγγραφικών δεξιοτήτων του Ισιγκούρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η εκπαίδευση, μέσα από στοχευμένα προγράμματα Δημιουργικής Γραφής, λειτουργεί προσθετικά και καθοδηγητικά, καθώς εγείρει τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, ενεργοποιεί τη φαντασία και τη στοχαστική διάθεση, παρέχοντας αφορμές πειραματικής συγγραφής πάνω σε πολυσχιδή κειμενικά είδη.

Ο σχεδιασμός του παρόντος προγράμματος Δημιουργικής Γραφής, από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στηρίχτηκε στην αρχή ότι το συμβάν της Δημιουργικής Γραφής είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη δημιουργική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων. Κάθε λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί μια προσφερόμενη δεξαμενή γνώσεων που δύνανται να εφαρμοστούν ως στρατηγικές γραφής και ως υλικά σύνθεσης νέων κειμένων. Παράλληλα, λόγω της ανάδειξης νέων θεωριών στον χώρο της Λογοτεχνίας και της διδακτικής της, η Δημιουργική Γραφή, ως διδακτέο αντικείμενο, πλαισιώνεται σήμερα συστηματικά με επιστημονικά σχεδιασμένες μεθόδους και τεχνικές. Η Δημιουργική Γραφή  αναδεικνύει την αξία της Λογοτεχνίας ως πνευματικού αγαθού, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και σε όλους όσοι μετέχουν της συγγραφικής πράξης το κατάλληλο παραγωγικό πλαίσιο εντός του οποίου θα οργανώσουν τη συντακτική τους δράση, θα βελτιώσουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες και θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις συγγραφικές τους δυνάμεις.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να πειραματιστούν συγγραφικά σε διαφορετικά κειμενικά είδη και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες γραμματισμού. Για την αξιοπιστία και εγκυρότητα του προγράμματος, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέθεσε τη δόμηση, συγγραφή και διδασκαλία των προσφερομένων ενοτήτων σε ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους, ειδικούς επιστήμονες και έγκριτους κριτικούς της Λογοτεχνίας, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα πλαισιώνεται, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, με απευθείας διαλέξεις.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη συγγραφή κειμένων
 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Συγγραφείς με ήδη δημοσιευμένο έργο
 • Αρχάριοι στην τέχνη της συγγραφής/Δυνάμει συγγραφείς

Ως προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Η κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Οι βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, μέσω ασύγχρονων ή/και σύγχρονων (τηλεδιασκέψεις) μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού, ανά διδακτική ενότητα, θα παρέχεται σταδιακά.

Το πρόγραμμα συγκροτείται σε 10 διδακτικές ενότητες και κάθε διδακτική ενότητα αποτελείται από τέσσερις επιμέρους εβδομαδιαίες συνεδρίες, και δύο τηλεδιασκέψεις, ανά ενότητα.

 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα συμμετέχουν α) σε τεστ αξιολόγησης και β) στη συγγραφή υποδειγματικών ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης διάρκειας 420 διδακτικών ωρών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κάθε θεματική ενότητα δομείται σε τέσσερις επιμέρους εβδομαδιαίες συνεδρίες. Για κάθε συνεδρία  παρέχεται στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες:

 • πλήρες εκπαιδευτικό υλικό
 • οπτικοακουστικό υλικό (Power Point, αποσπάσματα τηλεοπτικών συνεντεύξεων, τηλεοπτικά αφιερώματα, αρχεία ήχου από ραδιοφωνικές συνεντεύξεις λογοτεχνών, κριτικές από τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο)
 • βιβλιογραφία / Διαδικτυογραφία
 • ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης:

 • Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο (με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου), και τις ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής που του έχουν ανατεθεί από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα της ενότητας.
 • Η παράδοση των εργασιών θα γίνεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μετά την παράδοση οι εργασίες θα εξετάζονται και θα διορθώνονται από τους αντίστοιχους συγγραφείς (διδάσκοντες/διδάσκουσες) της ενότητας.
 • Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλες τις ενότητες βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης.

Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Μοριοδότηση - Αξιοποίηση

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 10 Μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης

et|icon_phone|

Πληροφορίες

231 231 5181 | 210 220 2677
et|icon_star|

Δίδακτρα: 600 €

Εφάπαξ καταβολή: 500 €

 1. Άνεργοι – φοιτητές: 480 €
 2. Ομαδική Εγγραφή (3 άτομα και άνω): 470 €
et|countdown_timer_outline|

Ημερομηνία διεξαγωγής

19/10/2020 – 08/08/2021

et|icon_pencil-edit|l

Έγγραφες έως

19 Οκτωβρίου 2020

et|icon_id|

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
et|icon_desktop|

Μορφή

Εξ αποστάσεως
et|icon_building_alt|

Σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
et|icon_chat|

Stay tuned

follow & share

φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα και υπεύθυνος του Πανεπιστημίου ή της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας
θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email ή τηλεφωνικά για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση.

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Συμμετοχής
των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω των εξής τρόπων
et|icon_phone|

Θεσσαλονικη

231 231 5181
et|icon_phone|

ΑΘΗΝΑ

210 220 2677
et|icon_phone|

ΚΙΝΗΤΟ

6948 720 920
et|icon_mail|

EMAIL

info@employ.edu.com
be informed